Vandindvindingstilladelse

10. juli 2017
Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning på Skælskørvej 28a, 4180 Sorø

Sorø Kommune har givet tilladelse til indvinding af 1.000 m³ overfladevand fra en grusgravsø til støvdæmpning. Der er samtidigt givet tilladelse til midlertidig grundvandssænkning pga. gravning af 3.500 m³ årligt under grundvandsspejl.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest tirsdag den 8. august 2017. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og DriftVandforsyning

Tlf.: 57 87 63 57
drikkevand@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø