Udkast til miljøgodkendelse

07. juli 2017
Udkast til tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af svineproduktionen på Nyrupvej 76, Sorø

Ejer ønsker et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse til en udvidelse af svineproduktionen fra ca. 319 til 503 dyreenheder (DE) på Nyrupvej 76, 4180 Sorø.

I forbindelse med udvidelsen skal der opføres tilbygninger mod vest til to af de eksisterende staldbygninger.

Vi har udarbejdet et udkast til tillæg til godkendelse.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Sorø Kommune senest den 4. august 2017. Bemærkninger kan sendes via mail til: landbrug@soroe.dk eller til adressen: Rådhusvej 8, 4180 Sorø att. Landbrug.

Vi vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind, og vil herefter færdiggøre tillægget til miljøgodkendelse.

Det endelige tillæg til miljøgodkendelse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside under nyheder, og der vil komme en notits i Sorø Avis. Der er herefter mulighed for at klage over tillægget.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø