Tilladelse råstofindvinding

11. juli 2017
Region Sjælland har givet tilladelse til råstofindvinding på ejendommen Skælskørvej 28, 4180 Sorø.

Tilladelsen kan læses på Region Sjællands hjemmeside.

Regionens tilladelse omfatter også Sorø Kommunes tilladelser efter vandforsyningsloven og vejloven.