Søg tilskud til naturpleje

10. juli 2017
Du kan søge tilskud til eksempelvis opsætning af hegn, afgræsning, rydning af træer/buske og høslæt.

Du kan også søge tilskud til naturforbedrende tiltag kan som eksempelvis afbrydning af dræn eller efterbehandling af grusgrave.

Midlerne skal bruges der hvor kommunen ellers ikke har forpligtigelser (dvs. udenfor fredninger og Natura2000-områder). Anlæggelse af paddesøer bliver ikke medtaget. Ved hegnsprojekter skal der indgås aftale om græsning med passende græsningstryk og projektet skal opretholdes i minimum 5 år. Dvs. at der skal være en 5-årig græsningsaftale, hegn, låger, spændingsgiver og lign.

Kommunen efterlyser også forslag til projekter og tiltag, som kan sikre den biologiske mangfoldighed og vilde plante- og dyrearters leve og spredningsmuligheder.

Det er en fordel, hvis projektet lever op til følgende:

  • Arealet er udpeget som naturområde eller økologisk forbindelse i Naturkvalitetsplan 2015
  • Arealet er registreret som beskyttet natur (se på sorøkortet)
  • Ansøger selv udfører en del af arbejdet i projektet. F.eks. ved at fjerne gammelt hegn, lave adgangsvej, fjerne kvas osv.
  • Der er offentlig adgang til arealet.

Har du et forslag til naturforbedrende tiltag eller ønsker at søge midler til naturpleje, så send en mail til natur@soroe.dk eller ring og hør nærmere på 57876366.

Vi skal have modtaget din ansøgning senest den 21. august 2017

Sorø Kommune vurderer ansøgningerne og kan frit vælge mellem dem. Prioriteringen vil i høj grad ske efter hvor, man opnår bedst natur for pengene.

Midlerne, som du kan søge om, er afsat som en del af kommunens Naturkvalitetsplan 2015 til at sikre den biologiske mangfoldighed og sikre vilde plante- og dyrearters leve og spredningsmuligheder.

 

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
natur@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø