Job: Vicekommunaldirektør

19. juli 2017
Vicekommunaldirektør til Sorø Kommune. Frist: 14. august.

Plads til børn og hele familien


Sorø Kommune vil være Danmarks bedste sted at bo for børn. Derfor arbejder kommunen hele vejen rundt for at gøre kommunen endnu mere attraktiv for både eksisterende borgere og for at kunne tiltrække nye borgere. Konkret har Sorø Kommune til mål at tilbyde børn, unge og voksne fremragende opvækstmiljøer, og arbejder herudover for at styrke et i forvejen godt erhvervsklima og kommunens omdømme.

Sorø Kommune er en homogen velfungerende kommune med 29.634 indbyggere. Med kun 45 minutter fra henholdsvis København og Odense er Sorø Kommune centralt placeret for dem, som pendler både til og fra.

Sorø Kommune søger en vicekommunaldirektør, der som medlem af kommunens direktion på to medlemmer skal fortsætte arbejdet med at udvikle kommunen, og indfri både nuværende og fremtidige mål. Dette skal ske gennem tæt samarbejde med gruppen af syv centerchefer og på et grundlag af sund økonomi og sikker drift.

Den nye vicekommunaldirektør har det overordnede ansvar for områderne "Social og Sundhed", "Børn og Familier", "Arbejdsmarked og Borgerservice" samt kerneydelsesopgaverne på kulturområdet. Direktionen arbejder som et topledelsesteam, hvor man dels har klare ansvarsområder, og hvor man dels er fælles om at udvikle og udøve den strategiske ledelse af Sorø Kommune. Hertil kommer en række andre hovedopgaver og ansvarsområder, fx at 

 • skabe resultater på tværs af fagcentrene gennem tværgående og inddragende processer
 • sikre koordineret betjening af det politiske niveau
 • skabe udvikling, innovation af kernevelfærden og driften både inden for det enkelte fagcenter og på tværs
 • nytænke og innovere måden, Sorø Kommune interagerer, inddrager og samskaber med borgerne
 • bidrage til udviklingen af Sorø Kommune og til det fortsatte strategiske arbejde op imod de politiske visioner som følge af kommunalvalget 2017
 • være en markant trækkraft i den dybe implementering af fornyelser i organisationen.

 

Dine kompetencer


Vi forventer, at du er en visionær, nyskabende og retningssættende leder, der har indsigt i velfærdsområderne og i de velfærdspolitiske dagsordener, og formår at bruge dine erfaringer til at perspektivere og videreudvikle Sorø Kommunes nuværende løsninger og metoder. Du har styr på og interesse for hele kommunens økonomi og samarbejdspotentiale, og kan lede en driftsstærk politisk organisation.

Fagligt har du en relevant videregående uddannelse og solid ledelseserfaring, helst på direktørniveau fra en kommunal organisation. Herudover har du erfaring med:

 • at udvikle og anvende modeller til ressourceoptimering og med udvikling og implementering af nye driftsmetoder på velfærdsområderne
 • borger- og brugerinddragelse
 • at være strategisk sparringspartner for politikere og som leder for chefer.

Du har et sikkert blik for det driftsmæssige "maskinrum" og kan sikre, at der bliver implementeret dybt. Din ledelsesstil understøtter og videreudvikler den nuværende model med et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem politikere, direktion og centerchefer. Du formår at inspirere, kommunikere og motivere, så det gør en positiv forskel for chefer, medarbejdere og interessenter.

Herudover er du:

 • åben og tydelig
 • energisk og handlekraftig
 • tilgængelig og inddragende
 • empatisk og humoristisk
 • anerkendende og loyal.

Du formår at lede hele vejen rundt. Det betyder, at du kan skabe følgeskab gennem engagement, indsigt og inddragelse, og samtidig udfordre politikere, chefkollegaer og medarbejdere på en konstruktiv, kreativ og samarbejdende facon.

Læs mere om Sorø Kommune på www.soroe.dk og mere om stillingen i den uddybende job- og kravprofil her og/eller ved at se videoen her  https://www.youtube.com/watch?v=uFBR_E6J5dU&feature=youtu.be

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er velkomne til at kontakte Mercuri Urval ved konsulenterne John Reynolds på telefon 5076 1222 og Henriette von Essen-Leise på telefon 2943 5048, eller Sorø Kommune ved kommunaldirektør Søren S. Kjær på telefon 2168 5030 med henblik på uddybende spørgsmål.

Ansøgning og CV uploades på www.mercuriurval.dk (referencenummer DK-03740) senest den 14. august 2017, kl. 10.00. Stillingen ønskes besat pr. 1.oktober 2017.

Der afholdes samtaler den 17. og 24. august 2017. Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.

Vedrørende løn- og ansættelsesvilkår henvises til job- og kravprofilen.