Job: Hjælpemiddelsagsbeh.

15. maj 2017
Hjælpemiddelsagsbehandler – Sorø Kommune. Frist: 14. juni.

Da en af vores kollegaer går på efterløn, får vi en ledig stilling på 37 t/uge i Team Hjælpemidler til besættelse pr. 1/9 2017. Stillingen er forankret i afdelingen Social Service, som har adresse på Sorø Rådhus.

 

Social Service er organiseret i tre teams, som varetager sagsbehandling og myndighedsafgørelser inden for Ældre-, Handicap & Psykiatri- samt Hjælpemiddelområdet. Vi er 7 sagsbehandlende terapeuter i Team Hjælpemidler.

 

I Sorø Kommune arbejder vi ud fra værdierne Troværdighed, engagement og arbejdsglæde, dialog, åbenhed og anerkendelse. Vi lægger vægt på, at udvikle vores praksis og samarbejde på tværs af fagcentrene, således at indsatsen for den enkelte borger bliver sammenhængende og helhedsorienteret. Sorø Kommune har eget hjælpemiddeldepot, med tæt samarbejde mellem depotteknikere og sagsbehandlere.


Team Hjælpemidler varetager sagsbehandling af ansøgninger vedrørende hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning for alle aldersgrupper - børn som voksne. Det er en fordel hvis du har erfaring med hjælpemiddelområdet og/eller myndighedsfunktion.

 

Nøgleopgaver i Team Hjælpemidler:

Rådgivning/vejledning og sagsbehandling vedrørende:

 • Genbrugshjælpemidler
 • Forbrugsgoder
 • Boligindretninger
 • Kropsbårne hjælpemidler
 • Biler

 

Faglige og personlige kompetencer:

 • Uddannet ergo- eller fysioterapeut
 • Trives med tværfagligt samarbejde
 • Kan håndtere komplicerede samtaleforløb med respekt og lydhørhed for andre mennesker
 • Kan bevare ro og overblik i en til tider hektisk hverdag
 • Kan reflektere over egen og andres praksis med henblik på såvel personlig udvikling, som faglig udvikling i teamet
 • Har gode kommunikative evner, både i tale og skrift
 • Behersker IT på brugerniveau
 • Kørekort til bil
 • Kendskab til lovgivningen på området er en fordel

 

Vi tilbyder:

 • God introduktion
 • Erfarne og engagerede kollegaer
 • Ledelse, der vægter dialog, anerkendelse og tillid højt
 • Spændende og udfordrende arbejdsområde
 • Mulighed for selvtilrettelæggelse og fleksibel arbejdstid under hensyntagen til den fælles opgaveløsning i teamet
 • Rådhuset har egen kantine og en aktiv Personaleforening for alle kommunens medarbejdere
 • Bærbar pc og arbejdsmobil

 

Løn- og ansættelsesforhold:

Løn forhandles med afsæt i gældende overenskomst, afklares med forhandlingsberettigede organisation. Der skal kunne fremvises gyldigt kørekort og ren straffeattest.

 

Yderligere oplysninger vedrørende stillingen fås ved henvendelse til teamkoordinator Susan Petersen: supe@soroe.dk  eller 57 87 68 01,bedst mellem 8.00 - 9.00 eller 11.00-12.00.  Ansøgningsfristen er 14. juni 2017. Ansættelsessamtalerne forventes afholdt onsdag den 28. juni 2017. Ansøgningen fremsendes elektronisk til: Sagsbehandlerhjm@soroe.dk.

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.