Job: leder - sygeplejerske

17. maj 2017
Røde Kors Hjemmet søger daglig leder - sygeplejerske på 37 timer pr. 1. august. Frist: 29. maj 2017.

En dynamisk og synlig leder for den ene af vore 2 afdelinger søges - måske er det dig?

Som daglig leder indgår du på lige fod med den anden daglige leder, og sammen med centerlederen udgør dette team husets daglige ledelse.
 

Dine hovedansvarsområder bliver:

 • Sikre høj sundheds- og sygeplejefaglig kvalitet i opgaveløsningen.
 • Omsætte Røde Kors Hjemmets vision og værdier, til handlingsrettede mål i hverdagen.
 • Kan skabe et anerkendende miljø og lede på grundlag af tillid, tydelighed og troværdighed.
 • Tilrettelægge og koordinere arbejdet således, at der er et godt arbejdsmiljø og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.
 • Stimulerer det faglige miljø og udvikling af de enkelte medarbejderes faglige og personlige kompetencer.
   

Om Røde Kors Hjemmet: 

Røde Kors Hjemmet er en selvejende institution med 61 plejeboliger, heraf 6 skærmede pladser til borgere med demens, modtagerkøkken, visiteret dagcenter samt et bofællesskab for 7 ældre psykisk/fysisk udviklingshæmmede.

Vi arbejder rehabiliterende, og ud fra visionen "et aktivt hus, hvor borgeren er i centrum". Kerneopgaven er at støtte til et værdigt og selvstændigt liv med udgangspunkt i og respekt for det enkelte menneske. Vi har en stor samarbejdsflade såvel med borgere, pårørende, frivillige og samarbejdspartnere. 
 

Vi forventer at du:

 • Har ledelseserfaring og har en baggrund som sygeplejerske.
 • Har lederuddannelse på diplomniveau.
 • Kan motivere og sikre et højt fagligt niveau, med trivsel og arbejdsglæde
 • Har en synlig, engageret og troværdig lederstil, hvor dialog og involvering af personalet er styrende.
 • Skaber udvikling og fastholder det tværfaglige samarbejde i forhold til de enkelte borgerforløb.
 • Har fokus på samarbejdet med borgere, pårørende.
 • Bidrager til, at den positive udvikling på Røde Kors Hjemmet føres videre.
 • Tør gå foran - når ledelse også kan være vanskelig.

 

Vi tilbyder:

 • Et udviklende, meningsfyldt og inspirerende miljø.
 • God kollegial tone i et trygt og engageret lederteam.
 • Veluddannet og ansvarspåtagende personale.
 • Godt fundament for respektfuldt, ligeværdigt og refleksiv ældrepleje.

 

Ansættelsesprocedure:

Ansøgningsfrist er mandag den 29. maj kl. 08.00. Ansøgningen sendes til roedekors.hjemmet@soroe.dk

Første samtalerunde vil finde sted torsdag den 1. juni 2017. Anden samtalerunde vil finde sted mandag den 12. juni 2017. Inden anden samtale vil du skulle gennemgå en JBTA test, som du vil få tilbagemelding på inden anden samtale. Indkaldelse til samtale vil foregå via mail.

Har du lyst til at vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte enten Centerleder Britta Kvist tlf.57 86 03 50, eller daglig leder Kaja Larsen tlf. 57 86 03 51. Du kan også bede om at få tilsendt job- og personprofil. Stillingen er en fuldtidsstilling med besættelse pr. 1. august 2017 eller efter aftale.

                                           

Du skal fremvise en straffeattest inden ansættelse. 

 

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.