Job: Afdelingsleder

10. maj 2017
Vi søger én afdelingsleder til dejlige Dianalund fra starten af skoleåret 2017/18. Frist: 24. maj.

Holbergskolen i Dianalund søger en troværdig leder, der har lyst til at arbejde med elevernes trivsel, læring og behandling i et ledelsesmæssigt perspektiv. Du skal være afdelingsleder for vores skole-/dagbehandlingstilbud Smilehullet, samt for vores specialafdeling og ressourcecenter. Der kan være en mindre del af stillingen, der består af undervisning.

 

Du bliver en del af Holbergskolens ledelsesteam, der består af skoleleder og 4 afdelingsledere. Du er som pædagogisk, didaktisk og behandlingsmæssig leder ansvarlig for at understøtte et højt fagligt niveau, hvor samarbejdet med familierne og familieafdelingen er i højsædet. Du skal være tæt på undervisningen og se elevernes hele dag i en sammenhæng. Det betyder, at du skal indgå i et tæt samarbejde med lærer- og pædagogteam, rådgive forældrene i skole-hjem samarbejdet og behandlingsarbejdet. Du skal yderligere indgå i skolens ressourcecenter og medvirke til et tæt samarbejde med skolens eksterne parter, såsom PPR, socialrådgivere og familiehuset.

 

Afsættet er en systemisk tænkning, der indebærer blikket for sammenhænge og samspil mellem organiseringer, tænkning, tilgang, konkret undervisning, familie- og behandlingsarbejdet. Yderligere kan vi, eftersom vi er placeret på en almindelig folkeskole, have et stærkt fokus på samarbejdet med almendelen, således at eleverne med den rette behandlings- og skolemæssige indsats forhåbentlig kan blive reintegreret i et almindeligt skoleforløb.

 

Smilehullet er for øjeblikket normeret til 11 elever i alderen 6-12 år, men vi er i en udviklingsproces, hvor vi påtænker at udvide antallet af elever og måske også udvide målgruppen til også at omfatte aldersgruppen 13-16 år. Smilehullet er Sorø Kommunes undervisningstilbud for børn med personlighedsmæssige, følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Eleverne har typisk en diagnose med reaktiv tilknytningsforstyrrelse som hovedproblematik. Derudover kan der være tale om andre forstyrrelser i udviklingen.  Læs evt. mere om Smilehullet her: http://holberg-skolen.skoleporten.dk/sp/file/93c4b708-fd10-4183-b644-5d3e3fb8c44b/Smilehullet%20beskrivelse%20af%20tilbuddet%202017.docx

 

Opgaven er konkret, og du skal kunne:

 • Ledelse og udvikling af lærer- og pædagogteam i Smilehullet, vores AKT-tilbud og ressourcecenter.
 • Supervision, vejledning og rådgivning af det pædagogiske personale. Igangsætning af og opfølgning på konkrete indsatser og handleplaner med henblik på, at der skabes progression i elevernes læring, trivsel og behandling.
 • Undervisning, oplæg, procesledelse - og facilitering, metodeudvikling - og formidling, der skaber refleksion og genererer viden om tilgange, strukturer og samarbejdsformer, der udvikler motiverende læringsmiljøer på organisations-, team- og individniveau.
 • Observationer og feedbacksamtaler med teams, både som en del af skolens årsplanlægning og løbende i forbindelse med personalets udvikling og opståede udfordringer.
 • At se potentialet i eleverne i forhold til almen miljøet og have et stærkt fokus på familiesamarbejdet.
 • Have en smittende personlighed, der skaber glæde.
 • Kan få det bedste frem i folk - har relations kompetence.
 • Være en del af en rollemodel i en "Vi-organisation".
 • Holde den faglige fane højt og insistere på en kompetent og engageret indsats.
 • Erfaring fra og viden om specialundervisning og en miljøterapeutisk tilgang vil være en fordel.

 

Vi tilbyder:

 • En skole med engagerede og fagligt kompetente lærere og pædagoger, der er optaget af at gøre en forskel for eleverne.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi har en positiv og anerkendende tilgang til hinanden og de opgaver, vi skal løse.
 • Et godt samarbejde lærere, pædagoger, ledelse og forældre imellem.
 • Et ligeværdigt ledelsesteam, der kan lide at være sammen. Vi samarbejder og arbejder teamorganiseret med fokus på god opgaveløsning og sparring.

Det skal være sjovt at gå i skole for både børn og voksne, synes vi på Holbergskolen!

 

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 5820 0530 el. mobilnr. 2498 6122 hos skoleleder Jakob Storm. Se også www.holberg-skolen.skoleintra.dk eller kontakt os via e-mail: holbergskolen@soroe.dk. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst (ny løn).

 

Ansøgningsfristen er d. 24. maj 2017 og der afholdes samtaler løbende, men senest torsdag d. 1. juni med henblik på ansættelse 1. august 2017. Send ansøgningen pr. mail til: holbergskolen@soroe.dk. Vi glæder os til at læse din ansøgning.

Sorø Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.

 

Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.