Misvisende behandlingstid

04. april 2017
Lovliggørelsessager giver misvisende sagsbehandlingstid

I sidste uge kunne læsere af Sjællandske læse, at sagsbehandlingstiden for byggesager i Sorø Kommune var fordoblet i forhold til året før. Oplysningen, der stammede fra en opgørelse fra Dansk Byggeri, kom bag på Sorø Kommune, som ikke kunne genkende de tal, Dansk Byggeri præsenterede. Ifølge kommunens egne beregninger er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag tværtimod faldet fra 23 til 22 dage fra 2015 til 2016, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Sorø Kommune har efterfølgende været i dialog med såvel Dansk Byggeri som Danmarks Statistik for at komme til bunds i mysteriet om de vidt forskellige tal.

Leder af Plan, Byg og Trafik i Sorø Kommune, Vibeke Solvang, forklarer:

- Når vi beregner den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ser vi på sager, som er indkommet og afsluttet i det pågældende år, mens Danmarks Statistik medtager sager, som er indkommet for flere år siden, når de trækker deres data. Fordi afslutningstidspunktet er afgørende for deres statistik. Helt konkret betyder det, at deres udtræk indeholder de lovliggørelsessager, som kom ind i forbindelse med Frit Lejde-kampagnen i 2014, og som er afsluttet i 2016. Så Dansk Byggeris tal er ikke forkerte - de siger bare ikke noget om sagsbehandlingstiden for nybyggeri, som jo er det, man typisk interesserer sig for som borger eller virksomhed.

I forbindelse med Frit Lejde-kampagnen modtog kommunen over 2500 sager om lovliggørelse af eksisterende byggeri. Og det er nogle af disse sager, som trækker gevaldigt ned i Dansk Byggeris opgørelse og altså giver et misvisende billede.

Allerede næste år forventer kommunen at være i bund med sagspuklen af lovliggørelsessager.

- Jeg forventer, at vi næste år får et mere retvisende billede i Dansk Byggeris opgørelse, simpelthen fordi vi er ved at være færdige med de mange lovliggørelsessager, som kom ind i forbindelse med Frit Lejde, siger Vibeke Solvang.

Ifølge Sorø Kommunes opgørelse er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag på 22 dage, mens sagsbehandlingstiden for et almindeligt parcelhus er 5 dage.


Kontakt
Vibeke Solvang, Leder af Plan, Byg og Trafik i Sorø Kommune på telefon 51 35 91 10