Job: Skolelærere

19. april 2017
Vi søger 6 lærere til dejlige Dianalund fra starten af skoleåret 2017/18. Frist: 17. maj 2017

Holbergskolen i Dianalundligger 15 minutter fra Sorø i et naturskønt område, tæt ved skov og mose. Vi er 570 elever og 180 børn i SFO'en og ca. 65 ansatte, heraf 45 lærere. Vi er en udviklingsorienteret 2-3 sporet, faseopdelt folkeskole med gode pædagogiske og fysiske rammer.  Da vi har en række kollegaer, der går på pension, én der er blevet viceskoleleder, samt udvider lærerstablen med én, så skal vi bruge hele 6 lærere.

Vi stiler mod at være Sorø Kommunes bedste folkeskole, hvilket bl.a. kommer til udtryk i en ambitiøs faglig indsats og spændende pædagogiske visioner for eleverne. I skoleåret 17/18 deltager vi bl.a. i et udviklingsprojekt via A.P. Møller fonden om målstyret undervisning i naturfag. Derudover er der rig muliglighed for selv at præge skolen og komme med input og ideer til, hvordan vi bedst muligt udvikler vores skole. Hvis man har en god ide, der er realiserbar, ja så gør vi det!

Derudover har vi et meget nært og tæt kollegialt samarbejde.  Du skal derfor være ambitiøs, insisterende og struktureret - ligesom du skal have positive og realistiske forventninger til eleverne. Du skal være insisterende i forhold til at få eleverne til at bruge deres potentiale fuldt ud - og til at ville det gode samarbejde med både kollegaer, ledelse og forældre.

Vi lægger vægtpå trivsel, teamsamarbejde og skoleudvikling. Vi har brug for lærere, der har fagligheden i orden, kan lede børn/unge og er i stand til at udvikle relationer. Du skal være en eminent klasserumsleder samt kunne motivere og trænge igennem til nogle af vores elever, som ikke altid er selvinitierende.

Vi regner med, at du har et positivt og humørfyldt livssyn, ser en stor styrke i et tæt team-samarbejde, trives i et miljø med masser af udviklingsmuligheder - og glæder dig til at præge den fortsatte udvikling på Holbergskolen. Dernæst kan vi nævne, at vi benytter flextid, så arbejdstilrettelæggelsen og tilstedeværelsen bliver mest meningsfyldt.

Idet vi skal bruge 6 lærere, så kan de 6 stillinger kombineres på mange forskellige måder, men fælles for dem er, at de består af 23 - 25 lektioners undervisning pr. uge samt et mindre antal læsebånd (20 min.). Stillingerne er på 37 timer hver og kan konkret bestå af:

  • Indskoling: Primært dansk og musik, men kan også være engelsk og billedkunst.
  • Mellemtrin: Primært matematik, N/T og tysk, men kan også være engelsk, historie eller et praktisk-musik fag med 6 lektioner om ugen (vi har en særlig p-fags ordning).
  • Udskoling: Primært dansk, engelsk, tysk og matematik, men kan også være historie, samfundsfag, idræt og valgfag.
  • Specialundervisning: Primært dansk og matematik, men kan også være andre fag.

Skriv gerne, i hvilken afdeling/fag du ser dine kompetencer bedst kan komme i spil.

Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 58 20 05 30 el. mobilnr. 24 98 61 22 hos skoleleder Jakob Storm eller afdelingsledere Mette Hesselberg , Robert Hessner og Mette B. Nielsen.

Se også Holbergskolens hjemmeside eller kontakt os via e-mail: holbergskolen@soroe.dk

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst (ny løn).

Ansøgningsfristen er d. 17. maj 2017, og der afholdes samtaler løbende, men senest torsdag/fredag  d. 25-26. maj og mandag d. 29 maj med henblik på ansættelse 1. august 2017.

Bemærk venligst, at Sorø Kommune er en røgfri arbejdsplads.

Send ansøgningen pr. mail til: holbergskolen@soroe.dk

Vi glæder os til at læse din ansøgning.