Borgermøde om omfartsvej

04. april 2017
Kom til borgermøde om den nye omfartsvej ved Tersløse. Giv din mening til kende og hør mere.

Giv din mening til kende og hør mere om planerne for den kommende omfartsvej og cykelsti. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op.

Sorø Kommune tager nu fat på at udarbejde et kommuneplantillæg for en omfartsvej ved Tersløse. Formålet med omfartsvejen er at reducere trafikken gennem Tersløse og få en hurtigere forbindelse fra Dianalund til motorvejen og Sorø. Desuden skal vejarealet ved Holbergskolen gøres mere sikkert for skolebørnene.

Cykelstien fra Kalundborgvej til Tersløse er den sidste strækning af den planlagte cykelstiforbindelse fra Sorø til Dianalund.

Kommunen har afsat ca. 40 mio. kr. til etablering af cykelsti og omfartsvej.

Borgmester Gert Jørgensen siger:

- En omfartsvej ved Tersløse har været et stort ønske fra lokalområdet i mange år. Nu har vi afsat midler til projektet. En omfartsvej vil både binde kommunen bedre sammen og øge trafiksikkerheden til glæde for alle i Dianalund og Tersløse.

Som led i forberedelsen vil vi gerne i dialog med alle interesserede borgere, foreninger og andre med interesse i sagen. Derfor inviterer kommunen til

BORGERMØDE
torsdag den 4. maj 2017 kl. 19-21
i Multisalen på Holbergskolen, Sømosevej 50, 4293 Dianalund

På borgermødet vil man kunne høre resultaterne af kommunens forundersøgelser af bl.a. trafik, natur, kultur og miljø, og man vil få lejlighed til at stille spørgsmål til såvel byrådet som planafdelingen og kommunens eksterne rådgiver.

Formand for Teknik og Miljøudvalget, Jens Nygaard, siger:

- Jeg vil gerne opfordre alle, som har en mening om en kommende omfartsvej, til at deltage i borgermødet. Det er vigtigt, at vi får så mange erfaringer, ideer og input bragt i spil på dette tidlige tidspunkt i processen, så vi kan sætte en god retning for det videre arbejde.

Frem til den 15. maj har man mulighed for at sende ideer, forslag eller bemærkninger til planlægningen for omfartsvejen eller til cykelstien til kommunen på mail til plan@soroe.dk.

Efter borgermødet og idéfasen samler kommunen de indkomne bemærkninger og bringer dem med ind i det videre arbejde. Planlægning og projektering af cykelsti og omfartsvej forventes at blive sendt i udbud i efteråret 2017 og at blive gennemført i løbet af 2018. Selve etableringen forventes at ske i perioden 2018-2020.

Se mere    

Kortbilag Med Foreloebig Vejfoering For Omfartsvej Og Cykelsti
Et foreløbigt udkast til vejføringen for omfartsvejen er vist med en sort stiplet linje på det vedhæftede kort. Cykelstiens forventede placering er vist med en fuldt optrukket sort linje.


Kontakt
Helle Wiben Jensen, udviklingskonsulent i Sorø Kommune, på telefon 57 87 60 24.