Hjælp i særlige tilfælde

 • Enkeltydelse er hjælp til uforudsete udgifter, der kan have betydning for, om du og din familie vil kunne klare jer fremover. 
 • Du må ikke have indtægter eller formue, der kan dække udgiften. Du skal først have undersøgt, om du kan få hjælpen andre steder, f.eks. forsikring, banklån eller boligstøtte.  
 • Du kan ikke få hjælp til forudsigelige udgifter som husleje eller elregning. Du kan heller ikke få dækket udgifter, som du kunne have sparet op til (f.eks. dåb og konfirmation).
 • Du kan godt modtage enkeltydelse, selvom du er på kontanthjælp.
Søg enkeltydelse
 • Udfyld blanketten, udskriv og aflever i Borgerservice.
 • Husk at vedlægge dokumentation.

Dokumentation, der skal vedlægges, når du afleverer et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema.

 • Dokumentation for din indtægt de sidste 3 måneder: Lønsedler, udbetalingsmeddelelse fra SU, dagpenge, pension eller kontanthjælp.
 • Dokumentation for indtægts- eller arbejdsophør: Opsigelse, tidsbestemt ansættelsesaftale eller meddelelse om ophør af dagpenge eller SU.
 • Boligudgifter for lejebolig: Huslejekontrakt eller aktuel huslejeopkrævning.
 • Boligudgifter for ejerbolig: Terminskvitteringer for alle lån i ejendommen, ejendomsskattebillet, ejendomsforsikringer og varmeforbrug.
 • Dokumentation for formue og alle bankkonti: Udskrift af samtlige bankkonto for 3 måneder frem til dags dato - herunder evt. værdi.
 • Papirer og udbetalingsmeddelelser for ekstraordinære indtægter eller ydelser.
 • Dokumentation for eventuel friværdi i ejendomme, bil, MC, båd. osv.
 • Afslag fra bank/pengeinstitut, at de ikke vil yde dig lån til den udgift du søger om.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø