Hjælp i særlige tilfælde

 • Enkeltydelse er hjælp til uforudsete udgifter (f.eks. brand eller tyveri), der kan have betydning for, om du og din familie vil kunne klare jer fremover. 
 • Du må ikke have indtægter eller formue, der kan dække udgiften. Du skal først have undersøgt, om du kan få hjælpen andre steder, f.eks. forsikring, banklån eller boligstøtte.  Evt. afslag fra bank SKAL vedlægges.
 • Du kan ikke få hjælp til forudsigelige udgifter som husleje eller elregning. Du kan heller ikke få dækket udgifter, som du kunne have sparet op til (f.eks. dåb og konfirmation).
 • Du kan godt modtage enkeltydelse, selvom du er på kontanthjælp.
Søg enkeltydelse
 • Udfyld blanketten, udskriv og aflever i Borgerservice.
 • Husk at vedlægge dokumentation.

Dokumentation, der skal vedlægges, når du afleverer et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema.

 • Dokumentation for din indtægt de sidste 3 måneder: Lønsedler, udbetalingsmeddelelse fra SU, dagpenge, pension eller kontanthjælp.
 • Dokumentation for indtægts- eller arbejdsophør: Opsigelse, tidsbestemt ansættelsesaftale eller meddelelse om ophør af dagpenge eller SU.
 • Boligudgifter for lejebolig: Huslejekontrakt eller aktuel huslejeopkrævning.
 • Boligudgifter for ejerbolig: Terminskvitteringer for alle lån i ejendommen, ejendomsskattebillet, ejendomsforsikringer og varmeforbrug.
 • Dokumentation for formue og alle bankkonti: Udskrift af samtlige bankkonto for 3 måneder frem til dags dato - herunder evt. værdi.
 • Papirer og udbetalingsmeddelelser for ekstraordinære indtægter eller ydelser.
 • Dokumentation for eventuel friværdi i ejendomme, bil, MC, båd. osv.
 • Afslag fra bank/pengeinstitut, at de ikke vil yde dig lån til den udgift du søger om.

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø