Hjerneskadekoordinator

Følgerne af en hjerneskade kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner  i hjernen.

Sorø Kommunes hjerneskadekoordinator tilbyder råd, vejledning og koordinering til borgere
med en erhvervet hjerneskade - uanset alder.

Hjerneskadekoordinator medvirker til:

  • At der skabes overblik og indsatsen tilpasses efter dine behov.
  • At du og dine pårørende får råd og vejledning om muligheder og tilbud i forhold til at leve et liv med hjerneskade
  • At der sammensættes et tværfagligt team omkring dig med relevante fagfolk
  • At der er sammenhæng i dit rehabiliteringsforløb samt at der udarbejdes tidsplan og målsætning i samarbejde med dig og evt. dine pårørende
  • At der indkaldes til planlægningsmøder og koordineres med de aktører, der kan være behov for i hver enkelt forløb.
Kontakt hjerneskadekoordinator Karoline Raaby Adsersen
  • Telefon: 57 87 62 95 / E-mail: krad@soroe.dk
  • Ved telefonsvarer: Indtal navn og kontaktoplysninger, og du vil blive kontaktet hurtigst muligt.

De hyppigste årsager til erhvervet hjerneskade er

  • blodprop i hjernen
  • hjerneblødning
  • slag mod hovedet f.eks. i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

Nogle rammes kun i let grad og kommer sig helt. Andre lever med lettere eller sværere følger og har behov for hjælp og rehabilitering.

Der kan være synlige følger så som lammelser og tale- besvær. Der kan også være mere usynlige følger, bl.a. træthed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration, samt problemer med at planlægge og strukturere hver- dagen.

De "usynlige" skader giver ofte de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom de kan medvirke til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

Mange gange opdages de usynlige skader først efter det akutte sygdomsforløb. F.eks. når man igen vil gøre nogle af de ting i hverdagen, man tidligere tog for givet.

 

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Handicap & Psykiatri

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø