Handicapbil

  • Du kan søge om støtte til køb af bil ligemeget hvor gammel du er, hvis du har en varigt nedsat funktionsevne. 
  • Du skal have et nødvendigt kørselsbehov, som ikke kan dækkes på anden måde end ved kørsel i egen bil (f.eks. til og fra arbejde eller uddannelse). Bilen skal kunne dække det samlede kørselsbehov. 
  • Det er et krav, at din mulighed for at kunne færdes frit er kraftigt begrænset og at du ikke kan bruge offentlige transportmidler.  
  • Støtten gives til den bil som er billigst egnet. Det er ofte en almindelig personbil. Hvis du er afhængig af kørestol kan det være en kassebil. 
Ansøg om støtte til bil
  • Du skal bruge NemID (virker ikke på mobil).

Hvad koster det

Du skal regne med en månedlig udgift på 3-4.000kr. til bilen.

Støtte til køb af bil er et rentefrit lån hvor mindst halvdelen af lånet skal tilbagebetales over 6 år. Den del af lånet, som ikke skal tilbagebetales nedskrives over 6 år. Hvis lånet opsiges eller ønskes indfriet inden 6 år, skal du betale den samlede restgæld.

Du skal selv betale for kaskoforsikring, brændstof, serviceeftersyn af bilen og andre drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Hvis du ikke er myndig, skal statsforvaltningen give tilladelse til, at der optages lån til bilen i dit navn.

Krav om særlig indretning

Har du krav i kørekortet om særlige indretninger i din bil (f.eks. automatgear) kan du få tilskud til indretningerne. I særlige tilfælde kan du få tilskud til nødvendige indretninger i bilen i forhold til din placering i bilen eller af skånehensyn.

Fritagelse for afgift

Hvis du får du støtte til køb af bil, eller du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, har du ret til fritagelse for afgift efter brændstofforbrug (vægtafgift). Hvis du er afhængig af kørestol og derfor har brug for en kassebil (nedstolet bus), gælder afgiftsfritagelsen også for registreringsafgiften.

Reparation af handicapbil

Går bilen i stykker skal du selv betale for at få den på værksted og for at få den repareret.

Har du fået tilskud til en særlig indretning af bilen, der går i stykker, f.eks. en kørestolslift, kan du søge om at få udgiften til reparationen betalt. Er det nødvendigt at køre til et specialværksted kan du få kørselsgodtgørelse i form af kilometerpenge. 

   

Kontakt

Social og SundhedSocial Service, Team Hjælpemidler

Tlf.: 57 87 60 00
socialservice@soroe.dk 
ÅbningstiderTelefontid:
Man-fre: 11.00-12.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø