Igangværende udbud

  • Ringsted og Sorø Kommune bruger det elektroniske udbudsværktøj EU-Supply til alle varer og tjenesteydelser.
Se udbud og afgiv tilbud i EU-Supply
  • Tilmeld dig en opgave ved at trykke på "online registrering". Udfyld derefter en registrering af dit firma. Registreringen er nødvendig og gratis.

Igangværende udbud

Udbud af vejbelysning

Sorø Kommune indbyder hermed aktører til at deltage i et udbud i konkurrencepræget dialog om den fremtidige drift, vedligehold og modernisering samt eventuelt ejerskab, over vejbelysningen i Sorø Kommune.

På nuværende tidspunkt ligger Sorø Kommune i tvist/forhandling med SEAS-NVE, vedrørende ejerskab og drift af Kommunens nuværende belysningsløsning. Den konkurrenceprægede dialog vil derfor kunne omhandle en bred vifte af løsninger, både med kommunalt ejerskab, og uden.

Dialogen vil i sidste ende føre til en kontrakt, der kan omhandle såvel drift, vedligehold og modernisering, som ejerskab og nyanlæg i forhold til udebelysningen.

Frist

Fristen for at anmode om prækvalifikation er: 14. november 2017 kl. 12:00.

Bilag:

Spørgsmål/svar til udbuddet:

Spm. 1:
Beskrivende dokument punkt 11.5 og 11.6
Vil kommunen bekræfte af ejerskab og fortrolighed nævnt i punkt 11.5 og 11.6 ikke kun gælder ordregivers materiale og informationer, men også gælder tilbudsgivers materiale og informationer?

Svar på spm. 1:
Ordregiver vil som udgangspunkt behandle alt materiale og informationer modtaget fra tilbudsgiverne i fortrolighed. Som det imidlertid ligeledes fremgår af det beskrivende dokument pkt. 11.3 om aktindsigt, kan Ordregiver være forpligtet ved lov, til at udlevere materiale modtaget fra tilbudsgivere i forbindelse med udbudsprocessen, ved en aktindsigt. Inden sådan afgørelse om udlevering træffes, vil tilbudsgiverne blive partshørt over hvorvidt der er informationer i det afgivne materiale, der ønskes undtaget aktindsigt med hjemmel i Offentlighedslovens § 30, stk. 1, nr. 2 vedrørende tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lign. der, såfremt det udleveres, potentielt kan skade tilbudsgiverens virksomhed.
Ordregiver vil i øvrigt henvise til at der eksisterer en selvstændig praksis for aktindsigt i udbudssager, udviklet af Klagenævnet for Udbud. Tilbudsgiver kan med fordel orientere sig i denne praksis, for nærmere forståelse af hvilke oplysninger der som hovedregel kan undtages aktindsigt, og hvilke der ikke kan.

Kontakt

Team Indkøb

Tlf.: 57 62 65 50
indkob@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-tors: 8.00-15.45
Fre: 8.00-14.00
AdresseAmtstue Allé 71
4100 Ringsted