Jordflytning

  • Hvis du skal flytte jord fra byzone, vejarealer, kortlagte arealer eller fra en grund med jordforurening, skal du anmelde det til kommunen.
  • Inden du anmelder jordflytningen, skal du få din jord undersøgt, så du ved, hvilken forureningskategori din jord tilhører.
  • Du skal lave en aftale med et modtageranlæg, der er godkendt til at modtage jord fra den forureningskategori, som din jord tilhører.

Hvem skal anmelde jorden

Den person, der ejer, bruger eller bygherre foranstalter flytning af jorden eller er ansvarlig for den faktiske flytning, skal anmelde jorden.

Hvordan får jeg udtaget jordprøver

Inden du anmelder jordflytningen, skal du få din jord undersøgt. Du skal kontakte et godkendt laboratorium eller et rådgivende firma for at få udtaget jordprøver. Her kan du få at vide, hvad det koster, hvor mange prøver der skal udtages, og hvor lang tid det tager.

Hvis jorden køres til et godkendt modtageanlæg, kan anlægget sørge for, at jorden bliver undersøgt. Hvis du aftaler dette med modtageren, skal du vælge "kartering" under jordmodtager i skemaet.

Områdeklassificering

I Sorø Kommune er jord i byzonen omfattet af områdeklassificering. Jord, der er omfattet af områdeklassificeringen (jord i byer), er som udgangspunkt lettere forurenet. Arealer, hvor jorden er omfattet af områdeklassificering, kan ses  på Sorøkortet ved at vinge af i "områdeklassificering" under mappen "jordforurening".

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
jord@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø