Erhvervsmæssigt dyrehold

 • Du skal oplyse kommunen om, at du holder dyr, hvis du anskaffer så mange, at det betragtes som erhvervsmæssigt.
 • Du skal oplyse, hvilke dyr du holder. Du skal også oplyse, hvor og hvordan dyrene er opstaldet. Staldarealet, hvor dyrene opholder sig (kaldet produktionsarealet), er vigtigt.
 • Størrelsen af det ønskede produktionsareal afgør, om du blot kan nøjes med at anmelde det til kommunen, eller om du skal have en tilladelse eller godkendelse til dyreholdet, og dermed hvor mange krav/vilkår du skal overholde i driften.
 • Du skal også anmelde driftsbygninger, ensilagepladser, vinterstalde, hobbydyr, skift i dyretype (både efter ny og gl. ordning), skift af miljøteknologi, afprøvning af miljøteknologi, produktionstilpasning til kommunen.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Et erhvervsmæssigt dyrehold er større end:

 • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 måneder) eller 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
 • 15 slagtesvin
 • 10 får med lam (op til 12 måneder)
 • 10 geder med kid (op til 12 måneder)
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • 30 høns

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de, der er nævnt ovenfor, er det kommunen, der efter en konkret vurdering afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt.

Byggetilladelse

Hvis du skal bygge i forbindelse med dit dyrehold, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø