Lovliggør byggeri

 • Hvis du har en bygning, som ikke er på din BBR-meddelelse, så skal du søge om at få den lovliggjort.
 • Fra foråret 2017 vil vi sogn for sogn sammenholde alle BBR-meddelelser med de nyeste luftfoto. Er der på en ejendom en bygning eller konstruktion med tag, som ikke er registreret i BBR, vil vi kontakte ejer med pålæg om at lovliggøre denne.
 • Benyttes byggeriet til beboelse, kontor, lager, drifts ellers andet erhverv som normalt kræver en byggetilladelse vil en evt. lovliggørende byggetilladelse bliver efterfulgt af et byggesagsgebyr samt et BBR gebyr på 2000 kr. pr. bygning.
 • Sorø Byråd har vedtaget en bagatelgrænse på 50m², dvs. hvis det samlede udhusareal ikke er større end 50m² og byggeriet kan lovliggøres, vil en lovliggørende byggetilladelse kun blive efterfulgt af et byggesagsgebyr.
 • Hvis der på en ejendom er et samlet udhusareal over 50m² og en ansøgt bygning kan lovliggøres, vil en lovliggørende byggetilladelse blive efterfulgt af et byggesagsgebyr, samt et BBR gebyr på 2000kr. pr. bygning.
 • Hvis en bygning kan lovliggøres, vil der udover det almindelige gebyr for byggetilladelsen blive opkrævet 2000 kr i BBR-gebyr.
 • Det vil som udgangspunkt være kommunen, der kontakter dig, men hvis du har behov for at få en bygning lovliggjort, før vi tager kontakt til dig, kan du indsende en ansøgning om lovliggørelse af byggeri på lovlig@soroe.dk
Søg om lovliggørelse af byggeri

Ansøgningens indhold

Som udgangspunkt er kravene til byggeansøgningens indhold de samme, som hvis du havde ansøgt, inden du byggede.

Men når der er tale om byggeri, der allerede er opført, skal du påføre dato for det færdige byggeri og vedlægge et foto af byggeriet som supplement til tegningerne.

Gebyr

Vi opkræver et byggesagsgebyr for hver bygning, du søger tilladelse til. Vi opkræver ikke byggesagsgebyr eller BBR-gebyr for byggeri, der er omfattet af BR10 kap.1.6, eksempelvis udhuse på højst 10 m².

Indberet småbygninger uden byggetilladelse

For enfamilieshuse og dobbelthuse kan du jf. Bygningsreglementet BR15 kap 1.6 uden at søge om byggetilladelse, men blot anmelde det til kommunen, opføre op til 35m² garage, carport, udhus eller overdækning plus 2 småbygninger på max 10m² samlet for ejendommen.

Når der på en ejendom er opført de første 35m² garage udhus m.m. plus 2 småbygninger på max 10m² skal du søge om byggetilladelse for det resterende garage- og udhusbyggeri.

Du kan indberette småbygninger (herunder drivhuse) uden byggetilladelses til BBR på lovlig@soroe.dk, hvis de opfylder følgende:

 • Arealet af den enkelte bygning må højst være 10 m2. Der må kun være to bygninger af denne art på din ejendom. Bygning nr. 3 skal anmeldes.
 • Afstanden til andre bygninger på samme matrikelnummer skal være mindst 2,5 m. Det vil sige, at de ikke må være sammenbygget.
 • Ingen del af bygningernes ydervægge eller tag må være højere end 2,5 m. over terræn.
 • Du må maks. have samlet 12 m byggeri i naboskel.

Hvis din bygning ikke overholder alle fire betingelser, skal du søge om lovliggørelse.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 71
lovlig@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø

Find BBR-oplysninger

På ois.dk kan du se BBR-oplysningerne om din ejendom, bl.a. antallet af bygninger, antal kvadratmeter samt materialebeskrivelse af bygningerne.

Ret i BBR

Hvis dit byggeri er lovligt, men ved en fejl ikke er skrevet ind i BBR, skal du rette din BBR-meddelelse. Byggeri er lovligt, hvis du har byggetilladelse eller byggetilladelse ikke er nødvendig.