Hegnssyn

  • Hvis du er uenig med din nabo om f.eks. rejsning af nyt hegn, ændring af hegn eller hegnets vedligeholdelse, og hvis I ikke selv kan finde en løsning, kan du anmode Hegnssynet om et hegnssyn.

  • Du skal altid indgive en skriftlig anmodning om et hegnssyn. Det er vigtigt, at du giver en præcis beskrivelse af det, du ønsker at opnå via hegnssynet. Når anmodningen er modtaget, bliver begge parter indkaldt til hegnssyn. Vederlaget for hegnssynsforretningen er 1806 kr.

  • Begge parter bliver under forhandlingen vejledt af Hegnssynet, der skal forsøge at opnå et forlig. Hvis det ikke lykkes, træffer Hegnssynet en kendelse i sagen, og der kan samtidig fastsættes en fordeling af de omkostninger, som kendelsen medfører.
Anmod om hegnssyn

Hvilke sager behandler hegnssynet?

Hegnssynet behandler ikke alle typer af sager. Hegnssynet behandler kun sager om fælleshegn (hegn der står i ejendomsskel, dvs. som tydeligt afskiller de to naboejendomme fra hinanden) og egne hegn (hegn der står helt på egen grund langs ejendomsskellet og ikke længere væk end 1.75 m.).

I et vist omfang behandler Hegnssynet sager om generende grene og rødder, der beskadiger hegnet eller er til fare for naboejendommen.

Henssynet afgør ikke skelsager, dvs. sager om, hvor skellet mellem din og naboens grund ligger. Hvis I er uenige om, hvor skellet ligger, skal I bestille en landinspektør til at lave skelforretning, der er en bindende fastlæggelse af ejendomsskellet. Den, der bestiller landinspektøren, hæfter som udgangspunkt for betaling af regningen.

Hegnssynets medlemmer

Hegnssynet er et privat nævn med 3 medlemmer:

  • Kasper Nygaard, formand og plantekyndig, Krøjerup Overdrev 1, 4180 Sorø
  • Jan Winther, Storgade 37K, 4180 Sorø
  • Bygningskyndig Poul-Erik Pedersen, Mågevej 10, 4293 Dianalund

Hegnssynet fungerer uafhængigt af kommunen, og kommunen kan derfor ikke blande sig i Hegnssynets sager.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 07
bwm@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 8.00-15.30
Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø