Driftsjournal og instruks

Lokaler, der er indrettet og godkendt til mere end 150 personer, skal føre en driftsjournal. Du skal udfylde driftsjournalen, inden du afholder et arrangement, og du skal gemme den i mindst 3 måneder.

Brand- og evakueringsinstruks

Brand- og evakueringsinstruks, nogle steder også kaldet sikkerhedsinstruks, er instrukser til, hvordan forskellige uheld skal takles. Den beskriver kort og præcist, hvad der skal gøres i en uheldssituation.

Hent et af vores eksempler på sikkerhedsinstrukser, som du nemt kan ændre, så det passer til dig og dit formål:

Kontakt

Vestsjællands Brandvæsen

Tlf.: 59 53 47 00
vsbv@vsbv.dk 
ÅbningstiderVagttelefon
59 53 47 00
AdresseHøjvangen 9
4470 Svebølle