Dispensation til byggeri

  • Hvis byggeriet ikke kan overholde reglerne i bygningsreglementet eller lokalplanen for området, kan du søge om dispensation.
  • Du må ikke gå i gang med at bygge, før du har modtaget en tilladelse og en eventuel klagefrist er ovre.
  • Ansøgning om dispensation skal altid være begrundet, og du skal forklare, hvorfor byggeriet ikke kan overholde reglerne.
Ansøg om dispensation fra byggeregler
  • Vedlæg ansøgningen som bilag til din ansøgning om byggetilladelse.
  • Du kan logge på med NemID eller downloade blanketten som pdf.

Du skal søge om dispensation, hvis det ønskede byggeri ikke kan overholde reglerne. Det kan f.eks. være:

  • Carporten, udhuset m.v. skal ligge nærmere skel end 2,5 m og bliver højere end 2,5 m høj.
  • Den samlede længde af bygninger i naboskellet tilsammen bliver længere end 12 m.
  • Hvis du vil overskride en bebyggelsesprocent, som er fastsat i en lokalplan eller tinglyst deklaration.

Du skal huske at begrunde din ansøgning om dispensation og forklare, hvorfor byggeriet ikke kan overholde reglerne.

Behandling af ansøgningen

Vi ser på byggeriets samlede omfang og påvirkning af omgivelserne. Hvis vi vurderer, at vi kan give en dispensation, så vil vi orientere dine naboer om ansøgningen. 

Det vil sige, at vi sender et brev til naboerne med oplysninger om byggeriet, og hvad det kræver dispensation fra. Naboerne har 2 uger til at kommentere ansøgningen, og deres kommentarer vil indgå i vores behandling af sagen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø