Byggesagsgebyrer

Behandling af en ansøgning om byggetilladelse koster 515 kr. i timen. Der er dog to undtagelser:

  • Småbygninger (udhus, carport, garage, drivhus, overdækket terrasse eller lignende), hvis det samlede areal af alle småbygninger på grunden er over 50 m² og byggeriet dermed kræver byggetilladelse.
  • Boliger (enfamiliehuse, dobbelthuse med lodret lejlighedsskel, sommerhuse og tilbygninger hertil).

Lovliggørelsessager

I lovliggørelsessager skal du altid uanset sagstypen betale gebyr ud fra tidsforbruget, hvor timeprisen er 942 kr.

Opkrævning af gebyret

Gebyret bliver opkrævet med et girokort, som vi sender samtidig med tilladelsen. Vi sender girokortet til ejer af ejendommen - ikke til ansøger af tilladelsen.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 63 40
byg@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø