Tilsyn med boligselskaberne

Administrationen i Sorø Kommune kan selv træffe en afgørelse på byrådets vegne inden for nogle sagsområder for almene boliger.

Administrationen kan træffe afgørelse på områderne:

  • Omlægning af lån
  • Optagelse af lån uden kommunal garanti
  • Gennemgang af årsregnskaber
  • Lejeforhøjelser på mere end 10%
  • Gennemgang af vedtægter
  • Udpegning af afdelingsbestyrelsesmedlemmer i ældreboligafdelinger
  • Budget- og regnskabstvister
  • Tilsynsklager

Formålet er at yde en hurtigere, enklere og mere ensartet sagsbehandling, der munder ud i mere forudsigelige afgørelser.

Byrådet har vedtaget et administrationsgrundlag for de otte udvalgte sagstyper. Et administrationsgrundlag er de retningslinjer, administrationen skal ske efter. I administrationsgrundlaget kan du altså finde oplysninger om, hvordan en bestemt type sag vil blive behandlet, og hvilket udfald sagen vil forventes at få.

Læs mere om administrationsgrundlaget for godkendelser efter almenboligloven.

Kontakt

Byråd og KulturJura

Tlf.: 57 87 62 13
jata@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø