Almene boligselskaber

Begrebet "almen bolig" er en samlebetegnelse for tre forskellige boligtyper, nemlig almene familieboliger, almene ældreboliger og almene ungdomsboliger.

Alment støttet byggeri opføres som udgangspunkt for at sikre boliger til en husleje, som den brede del af befolkningen kan betale. Det betyder, at der er blevet ydet offentlig støtte til at opføre byggeriet. Når der ydes offentlig støtte, er der fra politisk side blevet stillet krav om, at der føres offentligt tilsyn med byggeriet.

Almene boliger opføres og drives af almene boligorganisationer. Almene ældreboliger kan dog også opføres og drives af kommuner, regioner og selvejende institutioner.

Almene boligselskaber i Sorø Kommune:

Styringsdialog

Styringsdialogen er et forum for samarbejde, der giver Sorø Kommunes Byråd og boligorganisationerne bedre muligheder for at samarbejde om almene boligområder.

Fokusområderne for styringsdialogen er boligområdernes fysiske rammer, beboersammensætningen og administrationen.

Med møderne i styringsdialogen får byrådet et bedre vidensgrundlag og bedre analyseredskaber. På den måde kan problemer i højere grad opdages, før de udvikler sig, og byrådet får et bedre grundlag for at føre tilsyn med boligorganisationerne.

Tilsvarende får boligorganisationen et redskab til kommunikation med kommunen, bl.a. om aftaler, kommunale tiltag og fysisk planlægning.

Efter hvert møde i styringsdialogen laver byrådet et referat.

Sortering:DatoAlfabetisk
  Download02.02.2017 - Referat Styringsdialog Boligselskabet Ankerhus 3 Januar 2017
  Download02.02.2017 - Referat Fra Styringsdialog Soroe Boligselskab 3 Januar 2017
  Download03.01.2017 - Referat Fra Styringsdialog Med Boligforeningen Dianalund 2016
  Download29.01.2016 - Referat Fra Styringsdialog Med Soroe Boligselskab 2015
  Download29.01.2016 - 05012016 Referat Fra Styringsdialog Med Boligforeningen Dianalund 2015
  Download06.01.2016 - 05012016 Referat Fra Styringsdialog Med Boligforeningen Dianalund 2015
  Download13.08.2015 - 01062015 Referat Fra Faellesmoede Mellem Soroe Kommune Og De Almene Boligorganisationer Mv I Kommunen
  Download30.01.2015 - Referat Fra Stryringsdialog Med Soroe Boligselskab 2014
  Download28.01.2015 - Referat Fra Styringsdialog Med Boligselskabet Ankerhus 2014
  Download07.01.2015 - Referat Fra Styringsdialog Med Boligforeningen Dianalund 2014
  Download08.05.2014 - Referat Fra Styringsdialog med Sorø Boligselskab 2013
  Download08.05.2014 - Referat Fra Styringsdialog med Boligselskabet Ankerhus 2013
  Download08.05.2014 - Boligforeningen Dianalund og Sorø Kommune, Styringsdialog 14 Marts 2012
  Download15.01.2014 - Referat Fra Styringsdialog Boligforeningen Dianalund 2013

Kontakt

Borgerservice

Tlf.: 57 87 60 00
borgerservice@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø