Regler for hobbydyrehold

Reglerne for dyrehold afhænger af antallet af dyr, og om du bor i eller udenfor byen.

Hobbydyrehold i byerne

I byerne kan du holde op til fire voksne hunde med hvalpe under 18 uger, høns på visse betingelser, men ikke heste, får, grise elller lignende.

Svine-, kvæg-, får-, ged- og hestehold er ikke tilladt i byzone- og sommerhusområder eller områder, der er lokalplanlagt til boligformål.

Hobbydyrehold i landzone

Du må holde dyr i landzone, og du behøver ikke at anmelde det til kommunen, hvis du har så få dyr, at det ikke betragtes som erhvervsmæssigt. Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er på højst:

  • 2 køer med tilhørende kalve (op til 6 måneder) eller 4 stykker andet kvæg
  • 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
  • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
  • 15 slagtesvin
  • 10 får med lam (op til 12 måneder)
  • 10 geder med kid (op til 12 måneder)
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
  • 30 høns

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end de ovenfor nævnte, er det kommunen, der afgør, om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ikke erhvervsmæssigt.

Du kan læse mere om regler og  gode råd for hobbydyrehold i denne folder.

Byggetilladelse

Hvis der skal bygges i forbindelse med dyreholdet, kræver det normalt en byggeanmeldelse/-tilladelse.

Kontakt

Teknik, Miljø og Drift

Tlf.: 57 87 60 00
landbrug@soroe.dk 
ÅbningstiderMan-ons: 10.00-13.00
Tors: 10.00-17.00
Fre: 10.00-13.00
AdresseRådhusvej 8
4180 Sorø