Affald og genbrug

  • Alle skal sortere deres affald og bortskaffe det i overensstemmelse med Sorø Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
  • Du får hentet restaffald, glas, papir, batterier og småt elskrot hjemme hos dig selv i tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 18.00. Du skal være tilmeldt afhentning.
  • Alt andet affald, f.eks. haveaffald, farligt affald og møbler skal sorteres og afleveres på genbrugspladsen. Du kan se hvilke helligdage genbrugspladserne har lukket i 2018.
  • Alle spørgsmål og kommentarer til afhentning af dit affald skal rettes til AffaldPlus. Du kan f.eks. melde manglende afhentning eller hvor tit du får tømt din beholder.

Tilmed dig sms-ordning om afhentning

Du kan få en sms eller mail dagen før, dit affald bliver hentet. Tilmeld/afmeld beskedservice.

Du kan se, hvornår du får tømt din skraldespand i din tømmekalender.

Kontakt

AffaldPlus

Tlf.: 55 75 08 00
affaldplus@affaldplus.dk 
AdresseVed Fjorden 20
4700 Næstved