Farligt affald

Mange af de produkter, som du bruger i din husholdning, skal du aflevere på genbrugspladserne som farligt affald. Farligt affald er f.eks.:

 • Acetone
 • Afkalkningsmidler, fortyndere og andre kemikalier
 • Benzin
 • Bygge- og anlægsaffald, der indeholder asbest, bly eller PCB
 • Fyrværkeri
 • Kviksølvholdige bejdser og kviksølvstermometre
 • Medicin
 • Neglelakfjerner og neglelak
 • Olieaffald samt olie- og vandbaserede malingrester
 • Parfumerester
 • Sprøjtegifte og spraydåser
 • Syrer/baser

Medicinrester, kanyler og skalpeller kan du også aflevere på apoteket.

Særligt for asbestaffald

Genstande, som indeholder asbest og er gået itu, kan støve med asbest og er derfor farligt affald. Arbejdstilsynet har særlige regler for arbejde med og håndtering af asbest. F.eks. skal støvende asbest puttes i to klare plastiksække, når det transporteres. 

Du kan aflevere mindre mængder asbestaffald på genbrugspladsen.

Kontakt

AffaldPlus

Tlf.: 55 75 08 00
affaldplus@affaldplus.dk 
AdresseVed Fjorden 20
4700 Næstved