Affaldsgebyrer

Affaldsgebyrer opkræves sammen med ejendomsskattebilletten.

 

Oversigt over affaldsgebyrer

Grundgebyr

Tømningsgebyr restaffald (helårsbeboelse)

Tømningsgebyr restaffald (sommerhuse)

Gebyrer for andet affald

Afstandstillæg