Affaldsgebyrer

Affaldsgebyrer opkræves i to rater via ejedomsskattebilletten.

I 2018 indføres der nye ordninger for restaffald og madaffald. For mange borgere og grundejere betyder det, at der skal benyttes en eller flere nye beholdere. For nogle betyder det også, at deres affald bliver indsamlet med en anden frekvens end hidtil.

Kommunen har ikke på forhånd kunnet vide præcist, hvilket affaldsmateriel og hvilken tømmefrekvens den enkelte ejendom ville få ved overgangen til den nye affaldsordning for restaffald og madaffald. Derfor fremgår det ikke af ejendomsskattebilletten for 2018, at der pr. 30. april sker en ændring af kommunens affaldsordning.

I 2018 betales der altså gebyr for indsamling af dagrenovation (restaffald og madaffald), som om intet var hændt. De ændringer, der sker på den enkelte ejendom som følge af den nye ordning for restaffald og madaffald, vil først fremgå af ejendomsskattebilletten for 2019 som reguleringer vedrørende 2018.

Oversigt over affaldsgebyrer

Grundgebyr

Tømmegebyr restaffald

Tømmegebyr madaffald

Tømmegebyr restaffald og madaffald

Tømmegebyr restaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr madaffald (sommerhuse)

Tømmegebyr restaffald og madaffald (sommerhuse)

Gebyr for ekstra sæk

Afstandstillæg